Корисні посилання

Відповідно до Закону України "Про позашкільну освіту" заклади позашкільної освіти у своїй діяльності можуть використовувати освітні програми закладів та навчальні програми. На чисельні звернення працівників закладів позашкільної освіти Міністерство надає роз'яснення щодо освітніх і навчальних програм з позашкільної освіти.


Лекція завідувача сектору позашкільної освіти відділу наукового та навчально-методичного забезпечення змісту позашкільної освіти та виховної роботи Інституту модернізації змісту освіти Лариси Дейдиш "Що таке навчальна програма у позашкільній освіті?".


Навчальні програми з грифом МОН, дозволені для використання у позашкільних закладах освіти, розміщені на сайті Інституту модернізації змісту освіти


Навчальні програми, дозволені для використання у позашкільних закладах освіти, розміщені на сайті Українського державного центру позашкільної освіти