Туристичний напрям

Пішохідний туризм

Гурток пішохідного туризму під час своїх занять пропонує юним мандрівникам вивчити топографічні знаки та масштаби карт, туристичні вузли, організацію та проведення походів різної складності, а також туристське спорядження, та ще масу цікавих та практичних речей, які стануть у нагоді не тільки для туриста, а і для щоденного життя.

Пішохідний туризм сприяє вихованню фізично здорової, адаптованої до соціального життя та морально стійкої дитини, а також прививає любов до навколишнього середовища. Також дає можливість насолодитися первозданною природою нашого краю та забути про плинність часу.


Юні туристи-краєзнавці

Кожне заняття гуртка - це нові знання і враження, які дають вихованцям пізнання сторінок історії рідного краю, міста, його культури, традицій, розкриття таємниць та маловідомих фактів. Можливість знаходження нового у знайомому, знайомого у новому.

Це цікавий і непересічний шлях сучасних підлітків від краєзнавства до краєлюбства.

А ще розширення кругозору, навчання самостійно діяти, знаходячись у краєзнавчій подорожі. Відгадувати ребуси і кросворди, створювати хитромудрі завдання для квестів. Навчитися читати зображення, розшифровувати козацькі герби та ще багато-багато іншого.


Джура

Програма гуртка направлена на використання елементів козацької педагогіки, використання досвіду наших предків по вихованню підростаючого покоління, виконання законів кодексу «лицарської честі».

Усі заняття в гуртку спрямовані на поглиблення знань учнів, розширення їх кругозору, виховання загальнолюдських християнських цінностей, формування світогляду громадян незалежної демократичної держави, сповнених національної гідності та поваги до інших народів.

Більшість занять носить практичний характер з елементами змагань та інтелектуальних ігор. Програма орієнтує вчителя-наставника, керівника гуртка на виховання національної свідомості, духовно багатої зорієнтованої на творчу діяльність особистості, щоб вона змогла знайти себе в сучасному суспільстві. У гуртку виховується розвинена людина зі стійким характером, сильною волею, добрим серцем та чистою совістю.

Спортивне орієнтування

На заняттях гуртка "Спортивне орієнтування" ви навчитеся:

  • вміло читати карту, а саме розуміти та об'ємно уявляти все, що зображено на карті за допомогою умовних знаків;

  • вміло "читати" місцевість, інакше кажучи, побачивши той чи інший орієнтир, швидко відшукати це місце на карті;

  • точно та швидко працювати з компасом при орієнтуванні по карті та визначенні напрямку руху;

  • безпомилково вимірювати відстані на карті та на місцевості та багато-багато іншого.