Мала академія наук України

Мала академія наук України – це структурна складова системи позашкільної освіти, яка сприяє виявленню здібностей, обдарувань, і самовизначенню та реалізації особистості засобами залучення до пошукової, експериментальної, дослідницької роботи в різних галузях науки і техніки, забезпечує її творчий, інтелектуальний, духовний розвиток, професійну орієнтацію, підготовку до майбутньої професійної та громадської діяльності.


Мета МАН– поглиблення науково-практичних знань із галузевих наук у секціях і наукових товариствах, подальше зміцнення наукових зв’язків між шкільною молоддю і науковими установами. Педагогічний процес у МАН має свої особливості, які відрізняють його від звичайних уроків у школі. І перш за все це те, що плани й програми наукових гуртків, клубів, секцій, на відміну від стабільних навчальних програм, охоплюють такі галузі знань і практичної діяльності, які виходять за межі уроку, враховуючи індивідуальні інтереси та творчий потенціал конкретної дитини».

З вищевказаного випливає, що МАН має навіть більші переваги, ніж школа!


Основними завданнями МАН є:

  • пошук, розвиток та підтримка здібних, обдарованих, талановитих учнів;

  • виховання свідомого громадянина України;

  • створення умов для творчого, інтелектуального, духовного самовдо­сконалення учнів та його стимулювання;

  • формування у учнів умінь та навичок культури наукового дослідження;

  • формування соціально-адаптованої особистості, її громадського досвіду;

  • пропаганда наукових досліджень учнів та захист їх авторських прав і інтересів;

  • задоволення потреб учнів у професійному самовизначенні та творчій самореалізації.


Вихованці УМЦПО «Територія творчості» теж є членами цієї структури.

В 2021/2022 навчальному році наші юні манівці показали дуже гарні результати на Всеукраїнському рівні: І місце - Лоза Катерина, секція мистецтвознавства, вихованка УМПЦО «Територія творчості», уч. 9кл. ЗЗСО №1 ім. О.С. Пушкіна, науковий керівник – керівник гуртка МАН Чубар О.Ю., ІІІ місце – Свиридюк Валерія, секція фольклористики, вихованка УМПЦО «Територія творчості», уч. 9 кл. Уманської міської гімназії, науковий керівник – керівник гуртка МАН Попова О.Б.МАН – це не просто позашкільний заклад для «більшої реалізації особистості учня», це місце, де малоакадемівці справді відкрили у собі нові і кращі якості, зуміли знайти нових друзів, підтримку, довіру, навчились більше вірити, більше старатись, наполегливіше йти до мети і зрозуміли, що досягти своєї мети можна завжди.