Еколого-натуралістичний напрям

Відвідуючи гуртки еколого-натуралістичного напряму діти та підлітки глибше оволодівають основами наук, які вивчають у школі, поповнюють та розширюють свої знання про природу, її багатства, ознайомлюються з різними галузями сільськогосподарського виробництва, різноманітними професіями, ведуть науково-дослідну роботу.

Екологічний театр "Ера"

У час загрози екологічної катастрофи надається надзвичайно велике значення екологічному вихованню школярів.

Мета театру: виховання екологічної культури та свідомості шляхом розвитку творчої особистості;

Екологічний театр «Ера» надасть вихованцям знання, уміння та навичкт з театрального мистецтва.

Заняття в театрі допоможуть у формаванні відповідальності за стан навколишнього середовища, етичне ставлення до всього живого у доступній для дітей формі театру.

Юні друзі природи

Основною метою і завданням гуртка є формування екологічної культури особистості, набуття дітьми навичок і досвіду в розв’язанні екологічних проблем та передбачення можливих наслідків власної діяльності з перетворення природи, залучення до практичної природоохоронної роботи.

Під час навчання діти знайомляться з роботою громадських екологічних об’єднань, вчаться спілкуватися з однодумцями, відстоювати ідеї збереження довкілля на будь-якому рівні.

Результати практичних робіт, зокрема, спостережень, досліджень, юннати оформляють у вигляді наочних посібників, гербаріїв, колекцій таблиць, рефератів тощо, які пізніше використовуються на заняттях гуртка.


Філософія квітки

Заняття фітодизайном пов’язане з роботою з природним матеріалом. Засобами флористичного мистецтва вирішуються проблеми екологічного і естетичного виховання майбутнього покоління. На гуртку діти:

- дізнаються про різні вид художньої творчої діяльності в галузі флористичного мистецтва;

- навчаться: прийомам декорування інтер’єру рослинним матеріалом, зрізаними квітами, сухоцвітами; основам побудови флористичних композицій на площині і в просторі, з об’ємною композицією; використовувати кольори;

- мають змогу брати участь у флористичному оформленні сцени для свят, проведенні творчих майстерень із виготовлення рослинних сувенірів-подарунків, виставок.

Театр тіней "Ілюзія світла"

Метою театру тіней є: виховання естетично розвиненої особистості; розвиток акторських здібностей, сценічної культури; формування у вихованців театральної культури як важливої невід’ємної частини їхньої духовної культури.

На заняттях гуртка діти вивчають цілий комплекс театральних дисциплін: акторську майстерність, сценічний рух, ритміку та хореографію. Заняття у гуртку сприяють формуванню світовідчуттів вихованців, розкриттю їх творчої індивідуальності, формуванню театральної етики та творчої психотехніки актора.

Мій зоосвіт

Протягом року діти ознайомляться з основними видами декоративних та свійських тварин, матимуть змогу навчитися доглядати та утримувати тварин в умовах живого куточка.

Вихованці займаються природоохоронною та дослідницькою роботою. На базі живого куточка проводять спостереження і догляд за тваринками, які утримуються в домашніх умовах.

Форми роботи гуртка: практичні заняття, екскурсії, експедиції, квести, рольові ігри, тренінги.


Буквар природи

Якщо Вашу дитину цікавить історія та питання біологічної різноманітності рідного краю, а також турбує питання збереження довкілля, поєднати ці дві царини можна на заняттях гуртка "Буквар природи". Разом ми дізнаємося які унікальні природні багатства ми отримали у подарунок від Матінки-природи і зобов'язані зберігати для нащадків, як захищати довкілля, як створити цікаві поробки, малюнки, аплікації, як бути екоактивістом і привертати увагу суспільства до проблем охорони природи рідного краю.

Природа, фантазія, творчість

Робота з природним матеріалом несе в собі великі можливості зближення дитини з рідною природою, виховання бережливого та шанобливого ставлення до неї і формування перших трудових навичок. Через роботу з природним матеріалом в поєднанні з народним мистецтвом керівник гуртка прагне залучити дітей до активної праці, прищепити любов до народної культури, збагатити їх духовний світ, навчити розуміти прекрасне, цінувати його. Під час засвоєння програми гуртка школярі знайомляться з основами загального природознавства. Форми занять цікаві і різноманітні: навчальні, дослідницькі, практичні, заняття-екскурсії, конкурси-виставки, вікторини тощо.


Екологічний театр "Фенікс"

Театр – це мистецтво. Як і кожен з його видів, він є універсальним засобом розвитку емоційної сфери, образного мислення, естетичної свідомості та творчих здібностей особистості.

Екологічний театр працює у кількох напрямках:

· підготовка вихованців до сприйняття конкретної вистави;

· самостійна діяльність гуртківців у створенні вистав;

· початкові навички розробки та написання сценарію;

У роботі гуртка передбачається вивчення акторської майстерності, сценічної мови, сценічного руху і пластики, вокалу, початкових навичок розробки і написання сценарію.