Гуртки

Уманський міський ценрт позашкільної освіти "Територія творчості" - сучасний центр розвитку дитини, що працює за чотирма напрямами:

  • Художньо-естетичним

  • Еколого-натуралістичним

  • Технічним

  • Туристичним

Художньо-естетичний напрям передбачає формування основ естетичної культури, естетичних норм і принципів, переконань та ідеалів, естетичного сприймання та емоційного ставлення до прекрасного, духовне збагачення учнів, розширення їх світогляду.


Навчальний процес науково-технічного напряму ґрунтується на проведенні лекційних і практичних занять, розробці власних проектів. Найголовнішим завданням є формування в учнів практичних навичок

авіамоделювання та геометричного моделювання.Туристсько-краєзнавча діяльність акумулює одразу три компоненти: пізнавальний, виховний і оздоровчий, тобто передбачає гармонійний розвиток особистості. Туризм – це захоплюючий вид активного відпочинку, що забезпечує фізичний гарт, рухову активність, здоровий спосіб життя підростаючого покоління.

Основні завдання еколого-натуралістичного напряму передбачають здобуття знань щодо принципів сталого розвитку, зокрема з питань здорового способу життя, прав людини, збереження довкілля, цінностей громадянського суспільства, життя й діяльність людини в такому суспільстві.


МАН - освітня система, яка забезпечує організацію і координацію науково-дослідної діяльності учнів, створює умови для їх інтелектуального, духовного, творчого розвитку та професійного самовизначення, сприяє нарощуванню наукового потенціалу країни.